Bilder

Första projektet (från 1998): ett litet lerputsat halmbalshus som en gång stod i S:t Jörgens Park på Hisingen
Första projektet (från 1998): ett litet lerputsat halmbalshus som en gång stod i S:t Jörgens Park på Hisingen
Äggoljetemperamålade lerputsade timmerväggar i Trädgårdsmästarens rum på Gunnebo i Mölndal
Äggoljetemperamålade lerputsade timmerväggar i Trädgårdsmästarens rum på Gunnebo i Mölndal
Äggoljetemperamålade lerputsade timmerväggar i Trädgårdsmästarens rum på Gunnebo i Mölndal
Äggoljetemperamålade lerputsade timmerväggar i Trädgårdsmästarens rum på Gunnebo i Mölndal
Lerputsade montrar i utställningsrum på Botaniska Trädgården i Göteborg
Lerputsade montrar i utställningsrum på Botaniska Trädgården i Göteborg
Lerputsade montrar i utställningsrum på Botaniska Trädgården i Göteborg
Lerputsade montrar i utställningsrum på Botaniska Trädgården i Göteborg
Ekocentrum i Göteborg, byggutställningen Lerputsytor från tyska Claytec
Ekocentrum i Göteborg, byggutställningen
Lerputsytor från tyska Claytec
Ekocentrum i Göteborg, byggutställningen Lerputsytor från estniska Saviukumaja
Ekocentrum i Göteborg, byggutställningen
Lerputsytor från estniska Saviukumaja
Ekocentrum i Göteborg, byggutställningen Lerputsytor från svenska Målarkalk
Ekocentrum i Göteborg, byggutställningen
Lerputsytor från svenska Målarkalk
Ekocentrum i Göteborg, byggutställningen Lerputsytor från Eko Ulf
Ekocentrum i Göteborg, byggutställningen
Lerputsytor från Eko Ulf