Kurser

Kommande årets kurser (2018) kommer successivt att läggas in och uppdateras.

Se även bl a på Lerbyggeföreningens hemsida: kalendarium

* Lerkurser via Slöjd och Byggnadsvård Nääs (se under Ekobygg) bl a:
”Lerputs och lergolv i badrum”, lördag 3 april
”Murning med lera”, fredag 25 maj som upptakt till Reko-festivalen
”Lerputsning på halmbalar”, söndag 27 maj under Reko-festivalen

* Halm- o lerkurs för rundhalmbalshuset i Kassjö, Umeå,
fredag till söndag 10 – 12 augusti