Kurser & föredrag

Årets kurser (2019) kommer successivt att läggas in och uppdateras.

Se även bl a på Lerbyggeföreningens hemsida: kalendarium

* Föredrag på Ekocentrum i Göteborg onsd 27 feb kl 18.00 – 19.30:
– ”Lera – klimatsmart byggnadsmaterial i modernt byggeri”

* Lerkurser via Slöjd och Byggnadsvård Nääs (se under Ekobygg) bl a:
– ”Lerputs och lergolv i badrum” på Nääs, lördag 2 mars
– ”Lerputsning på (timmer)vägg” i Hålta (Bohuslän) fre-sön 15-17 maj

* Rekofestivalen på Nääs kommer innehålla flera olika lerbyggeaktiviteter:
– Rekofestivalen på Nääs lördag-söndag 25-26 maj

* Bygga med lera i Umeå 26-28 juli:
– ”Kurs i lergolv och lerputs”