Kurser & föredrag

Årets kurser och föredrag (2023) kommer successivt att läggas in och uppdateras:

* Lunchföredrag: Lera som byggmaterial 27/1 – Slöjd & Byggnadsvård Nääs (slojdochbyggnadsvard.se)

* Fler lerbyggekurser planeras via Slöjd & Byggnadsvård Nääs:

  • På Orust Återbruk 14-16 april
  • I samband med Reko-festivalen på Nääs 26-28 maj   
  • På Orust Återbruk 7-9 juli
  • Ev en långhelg i Alingsås i september/oktober

Lerklining – Konsten att vindtäta med lera – SV Värmland 12-13 augusti