Fördelar & Nackdelar


 

+ Lerans föredelar som byggmaterial


Ekologi och resurshushållning

 • Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och Livscykelanalyser (LCA) gynnar lera
 • Minimala ingrepp i naturen vid utvinning
 • Kan rent ekonomiskt vara billig som råvara
 • Låg energianvändning vid bearbetning och framställning
 • Korta transportvägar emedan lera är vitt förekommande i naturen
 • Används med fördel ihop med förnyelsebara ämnen som tillsatser
 • Möjlig energibesparing genom återanvändbarhet
 • Ingen miljöbelastning vid deponering/avfallshantering

Hälsa

 • Inga hälsovådliga emissioner av lösningsmedel och andra kemiska substanser
 • Möjlighet att ta upp föroreningar och odörer och bidrar därmed till att rena inomhusluften
 • Stor förmåga att balansera luftfuktigheten inomhus jämfört med många andra byggmaterial
 • Förebygger problem med mögel när det väl torkat
 • Massiva konstruktioner utjämnar rumstemperaturen/har en bra värmelagringsförmåga
 • Möjlig fördelaktig jonisering av inomhusluften
 • Tjocka strukturer kan skydda från elektrosmog
 • Mycket goda bullerdämpningsegenskaper
 • Gott brandskydd
 • Behagligt att arbeta med
 • Omfattande välbefinnande och harmoniska rum genom olika färger, former och ytbehandlingar

Restaurering och renovering

 • Lämpar sig väl för historiskt autentiska insatser och även i hus som ej haft lera i sig tidigare
 • Möjliggör tilläggsisolering utan konstlade spärrskikt
 • Kombineras bra med organiska material som trä och halm, och skyddar dem
 • Är vattenlösligt och relativt lätt reparerbart

 

– Lerans nackdelar som byggmaterial

 • Svagare än andra bruk som kalk och cement,
  men samtidigt mer elastiskt och flexibelt (t ex linoljetillsats kan stärka upp)
 • Risk i byggskedet för mögelbildning när ännu ej torrt,
  men förhindrar tillväxt av mögel när det väl torkat (alltså helst ej fördröjd torkning av den anledningen)
 • Arbetsintensivt (ofta tillverkar man själv byggvarorna på plats),
  vilket borde vara av godo i tider av arbetslöshet
 • Ibland längre väntetider (”härdar” inte lika snabbt som betong),
  planera och gör annat emellan
 • Är till stor del bortglömt som företeelse,
  här finns en potential för kännedom och status att växa